Общи условия

 1. Общи положения

Магтрейд – АБВ ЕООД, ЕИК 831524891, със седалище и адрес на управление: Република България, Седалище: гр. София, р-н Люлин, бл. 333, вх. 1, наричано по-нататък „Магтрейд“, („нас“ или „ние“) е собственик на сайта www.magtrade.net . Това е сайт, който предоставя корпоративна информация на потребителите и възможност за закупуване на различни стоки, предоставяни от Магтрейд.

Следните условия се отнасят за всички поръчки, направени от клиента (наричан по-нататък „Вие“) към Магтрейд, които използва онлайн сайта www.magtrade.net. Цялата информация за дадена стока (наричани по-долу Продукт) се предоставя от нас.

Като използвате www.magtrade.net и/или направите поръчка, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията, посочени тук („Условията“). Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали Условията, преди на направите своята поръчка.

Поръчки могат да бъдат правени от частни лица, които не извършват стопанска дейност, навършили са 18 години, които не са поставени под попечителство, и които са посочили адрес на пребиваване или друг адрес в България, и от юридически лица чрез техния представител или упълномощено лице. Правилата за потребители по Закона за защита на потребителите не важат за юридически лица.

Включването на продукти на www.magtrade.net в определен момент не означава и не гарантира, че тези продукти или услуги ще се налични по всяко време. Ние си запазваме правото да преустановим предлагането на който и да било продукт, по което и да било време.

Запазваме си правото да променяме тези Условия от време на време, без да Ви уведомяваме предварително. Версията на Условията, която ще се прилага за Вашата поръчка, ще бъде тази, която е публикувана на www.magtrade.net в момента, когато направите поръчката.

 1. Поръчване/сключване на договор

2.1. Поръчка

Трябва да сте навършили 18 години и да предоставите адрес в България за доставка и плащане.

Можете да направите поръчка чрез www.magtrade.net чрез добавянето на желаните стоки  в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

Всяка добавена в “Кошница“ стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока и в “Кошница“, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.

Когато приключите с пазаруването, кликнете върху “Кошница“, за да направите поръчката. Цената и наличността ще бъдат показани. Можете също да редактирате своята поръчка в този момент. Когато сте удовлетворени от поръчката си, преминете към плащането.

След като направите поръчката си, ще получите потвърждение по имейл, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване. Ще бъдете уведомени допълнително по имейл, когато Вашата поръчка бъде изпратена.

Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Магтрейд във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

2.2. Договор

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Нас и Вас се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на електронната му поща на уведомление, че продукта от Поръчката е готова за изпращане. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Вас и Нас, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Вас и Нас.

Ако поради някаква причина не можем да изпълни Вашата поръчка, ще Ви уведомим при първа възможност. Ако вече сме получили плащане за такава поръчка, ще Ви възстановим съответната сума. Ако поради някаква причини е необходимо друго уреждане на случая, ще Ви уведомим и ще Ви помолим да се свържете с Нас, за да бъде уредено възстановяването на сумата.

Магтрейд има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Магтрейд;
 • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
 1. Начини на плащане

Цените на Продуктите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

Магтрейд ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

Плащане по банков път
Можете да изберете да платите чрез превод по банкова сметка на Магтрейд. При плащане по банков път, Ние не носим каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

 1. Доставка

Ние се задължаваме да доставим поръчаните и купени стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача при подаване на Поръчката.

Ние ще осигурим подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@magtrade.net и Ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

Условията и цената на доставка на стоките ще бъде доведена до знанието на Клиентите след като желания Продукт(-и) се постави в „Кошницата“ на етап “check-out” при попълнен адрес за доставка. Това позволява максимално точно да се калкулира цена за доставката.

Сроковете за доставка са от 7 до 10 работни дни след потвърждаването на Поръчката. Макар че се стремим да извършим доставката в посочения интервал, доставката може да отнеме по-дълго поради неочаквани събития. В случай че времето за доставка надвиши 30 дни, можете да отмените Поръчката си.

Ако поръчката Ви не пристигне до планираната дата, моля, свържете се с нас чрез имейл info@magtrade.net .

 1. Право на отказ от поръчаните Продукти

Клиентът има правото да се откаже от доставената му Поръчка, без санкции и без да посочва причина в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на Дистанционния договор – при доставка на Услуги;
 2. приемане на Стоките от Клиента или от трето лице, различно от Куриера и посочено от Клиента – при Дистанционен договор за Стоки, или когато Клиентът е поръчал няколко Стоки с една Поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиентът или третото лице, различно от Куриера и посочено от Клиента, приеме последната Стока.

Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

Ако сте заплатили стоките, ще Ви възстановим сумата, която включва стандартните разходи за доставка на Магтрейд, но няма да включва разходите за връщане на стоките до Нас. Ако решите да задържите определени стоки и да отмените само частично Вашата поръчка, разходите за доставка няма да Ви бъдат възстановени.

Ако желаете да отмените или да върнете Вашата поръчка, моля, уведомете ни, като изпратите имейл на info@magtrade.net ; като изпратите обратно стоката(ите), както е посочено в раздел Връщане на стоки по-долу в рамките на периода от 14 дни. Ако стоката, която получите, е дефектна, моля, уведомете ни, който е доставил стоката, своевременно и върнете стоката, както е посочено в раздел 6 (Връщане на стоки) по-долу. Ние ще възстановим пълната сума, която сте заплатили, за всички стоки, за които бъде установено, че са дефектни. Клаузите, посочени в този документ, не ограничават никое приложимо законно право.

СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на продукти, при които стоката е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Магтрейд;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 1. Връщане на стоки

Магтрейд гарантира пълно възстановяване на заплатената сума, както е описано в раздел 5 (Право на отказ от поръчаните Стоки), при положение че всички стоки бъдат върнати в същото състояние, в което са били, когато сте ги получили. Това означава, че стоките не трябва да са повредени или замърсени и че всички етикети или обозначения трябва да бъдат на мястото си.

 1. Нашата отговорност

Нищо в тези Условия не изключва или ограничава отговорността на Магтрейд по отношение на проблеми, за които би било незаконно за нас да ограничим или изключим нашата отговорност.

Магтрейд не носи отговорност за косвени загуби, които са страничен ефект на основната загуба или повреда, например загуба на печалба или загуба на възможност; или да не може да достави стоката или да отговори на някое от другите ни задължения по настоящите Общи условия, когато тази невъзможност се дължи на събитие, което е извън нашия контрол, който включва, но не се ограничава до пожар, наводнение, буря, бунтове, граждански безредици , война, ядрена авария и терористична дейност.

Нашата максимална отговорност към Вас за всякакви загуби или щети, произтичащи във връзка с Вашата поръчка чрез www.magtrade.net, ще бъде ограничена до общата цена на Вашата поръчка.

Ако имате някакъв проблем с продукт, който сте закупили през Сайта ни и не сте могли да решите спора с Търговеца, тогава можете да подадете жалба до платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове („ODR платформата“).

ODR платформата предлага на потребителите и търговците в рамките на ЕС възможността да направят опит и да постигнат извънсъдебно уреждане на жалбите, произтичащи от онлайн покупки. Тази платформа за еднократно въвеждане на жалби е лесен и интерактивен уеб сайт, който е безплатен и достъпен на всички официални езици на ЕС. Използвайки ODR платформата, потребителят и търговецът могат да намерят съответния орган за решаване на спора и след това да преминат през процеса за намиране на решение на жалбата на потребителя. ODR платформата е достъпна тук: http://ec.europa.eu/odr.

 1. Цветове и размери

Всички изображения, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията да не отговарят на външния вид или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Магтрейд няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 1. Отделеност

Ако някоя част от тези Условия бъде отхвърлена или бъде намерена за недействителна от съд или регулативен орган, другите Условия ще продължат да бъдат в сила.

 1. Собственост на права

Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права на www.magtrade.net, остават собственост на Магтрейд. Всяко използване на www.magtrade.net или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за Ваше лично, нетърговско ползване, е забранено без разрешение от Магтрейд.

 1. Информация за компанията

Магтрейд – АБВ ЕООД ООД
Седалище: гр. София, р-н Люлин, бл. 333, вх. 1

БУЛСТАТ: 831524891
ДДС № BG831524891
Имейл: info@magtrade.net
Телефон: +359 899 811 811 (на цена съобразно абонаментния ви